Aktualisiert: 17.10.2021
waffensammlung.ch
 
 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
 

Stutzer eidg. Ord 1851/67


Typ abgeändert nach Milbank Amsler Stempel Zug
Schweizer Kreus über U, Bilder folgen
Serien-Nr. 207 Beschriftung rts. Menteler Zug
Kaliber 10.4 Beschriftung lks.
Zubehör Ladestock, Bajonett, Lederfutteral zu Bajonet Baujahr