Aktualisiert: 21.09.2021
waffensammlung.ch
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Ord. 1949, Pistole 49


Typ Pistole 49, SIG 210 Stempel Abnahmestempel Schweiz, Beschuss Schweiz,
Serien-Nr. A 167944 Beschriftung rts.
Kaliber 9 mm para Beschriftung lks. SIG
Zubehör Baujahr

Besonderes, Geschichte, Beschreibung

Hersteller SIG, Neuhausen