Aktualisiert: 17.10.2021
waffensammlung.ch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Walther CCP


Typ Walther CCP Stempel CIP über N, DE, Beschuss Köln
Serien-Nr. WK005144, CHE002613 Beschriftung rts. Carl Walther Ullm/Do, Made in Germany, 9mmx19
US Importer Walther Arms Foth Smith, AR
Kaliber 9p Beschriftung lks. CCP, Walther Schleife
Zubehör Originalschachtel komplett mit Reservemagazin Baujahr 2014

Besonderes, Geschichte, Beschreibung

Walther CCP, schwarz