Aktualisiert: 17.10.2021
waffensammlung.ch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walther TPH


Typ Stempel 69, Beschuss Ulm,
Serien-Nr. 250906 Beschriftung rts. Carl Walther Waffenfabrik Ulm Do
Modell TPH
Kaliber 0.22 Beschriftung lks.
Zubehör Originalschachtel Baujahr 1969

Besonderes, Geschichte, Beschreibung

Stark graviert